«Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»

Πανελλήνια έρευνα που διεξήχθη για δεύτερη συνεχή χρονιά από το εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ELTRUN) σε συνεργασία με το Douleutaras.gr

Επίλεξε την ενότητα που σε ενδιαφέρει και θα εμφανιστούν οι αντίστοιχες ερωτήσεις και γραφήματα

Ερώτηση 1: Πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο υποστήριξης που παρέχουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι δημόσιοι φορείς ως προς τη συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών;

Ερώτηση 2: Πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο υποστήριξης που παρέχουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι δημόσιοι φορείς ως προς την κατάθεση δικαιολογητικών;

Ερώτηση 3: Πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο υποστήριξης που παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το Ελληνικό κράτος ως προς τη γρήγορη έναρξη επιχείρησης;

Ερώτηση 4: Πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο υποστήριξης που παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το Ελληνικό κράτος ως προς την εύρεση προμηθευτών;

Ερώτηση 5: Πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο υποστήριξης που παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το Ελληνικό κράτος ως προς τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης/επιχορήγησης;

Ερώτηση 6: Πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο υποστήριξης που παρέχουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι δημόσιοι φορείς ως προς την απαραίτητη καθοδήγηση;

Ερώτηση 7: Σε ποιες διαδικασίες έναρξης αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα μεγαλύτερα ποσοστά απογοήτευσης και μη ικανοποίησης των προσδοκιών τους από τους δημόσιους φορείς;

Ερώτηση 1: Γνωρίζετε εάν στην πόλη σας προσφέρονται με κρατική πρωτοβουλία κάποια προγράμματα κατάρτισης για επιχειρηματίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων;

Ερώτηση 2: Έχετε συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης από αυτά που προσφέρονται από την περιφερειακή / τοπική κρατική αρχή;

Ερώτηση 1: Πόσο εύκολη είναι η εύρεση υπαλλήλων με τα απαραίτητα προσόντα για την επιχείρηση σας;

Ερώτηση 2: Ποιες ήταν οι επαγγελματικές κατηγορίες με τη μεγαλύτερη δυσκολία

Ερώτηση 1: Πόσο εύκολο είναι για τους πελάτες να στραφούν σε άλλη επιχείρηση του κλάδου για την ίδια υπηρεσία/προϊόν;

Ερώτηση 2: Επιβεβαιώνετε συχνά εάν οι υπηρεσίες/προϊόντα που παρέχετε ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών και αξιολογείτε τις διαδικασίες μέσα στην επιχείρηση σας με στόχο την βελτίωση;

Ερώτηση 1: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε πως βασικός παράγοντας επιτυχίας της επιχείρησης σας είναι η ποιότητα των υπηρεσιών/προϊόντων που παρέχετε;

Ερώτηση 2: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε πως βασικός παράγοντας επιτυχίας της επιχείρησης σας είναι οι ανταγωνιστικές τιμές;

Ερώτηση 3: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε πως βασικός παράγοντας επιτυχίας της επιχείρησης σας είναι η ικανοποίηση των πελατών;

Ερώτηση 4: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε πως βασικός παράγοντας επιτυχίας της επιχείρησης σας είναι η εύκολη εύρεση της επιχείρησης από τους ενδιαφερόμενους πελάτες;

Ερώτηση 5: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε πως βασικός παράγοντας επιτυχίας της επιχείρησης σας είναι η τεχνολογική εξέλιξη της επιχείρησης σας;

Ερώτηση 6: Παράγοντες επιτυχίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων:

Ερώτηση 1: Έχετε Online Παρουσία;

Ερώτηση 2: Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως σας έχει βοηθήσει η online παρουσία σας;

Ερώτηση 3: Εάν δεν έχετε online παρουσία σας ενδιαφέρει να δημιουργήσετε στο άμεσο μέλλον;

Ερώτηση 1: Με ποιον από τους ακόλουθους τρόπους διαφημίζετε/προωθείτε την επιχείρηση σας;

Ερώτηση 1: Ποια θεωρείτε πως είναι η σχέση σας με την τεχνολογία (χρήση Η/Υ, smartphone, κ.α.);

Ερώτηση 2: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε πως Η χρήση της τεχνολογίας βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της επιχείρησης;

Ερώτηση 3: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε πως Η χρήση της τεχνολογίας επιταχύνει τις διαδικασίες;

Ερώτηση 4: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε πως Η χρήση της τεχνολογίας βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησης προς τα "έξω";

Ερώτηση 5: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε πως Η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα;

Ερώτηση 6: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε πως Η χρήση της τεχνολογίας βελτιώνει τις υπηρεσίες προς τους πελάτες;

Ερώτηση 7: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε πως Η χρήση της τεχνολογίας βελτιώνει την συνεργασία με τους εταιρικούς συνεργάτες;

Ερώτηση 8: Αναγνωρίζετε τα θετικά της χρήσης της τεχνολογίας στην επιχείρησή σας;

Ερώτηση 9: Σκοπεύετε να αναζητήσετε/υιοθετήσετε νέους τρόπους χρήσης της τεχνολογίας για τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών/ προϊόντων που προσφέρει η επιχείρηση σας και όσο είναι εφικτό, να εκμεταλλευτείτε τα οφέλη που προσφέρει η τεχνολογία στις μέρες μας;;

Ερώτηση 1: Με ποιον τρόπο διατηρείτε τα αρχεία-στοιχεία των πελατών σας;

Ερώτηση 2: Με ποιον τρόπο διατηρείτε τα οικονομικά σας στοιχεία;

Ερώτηση 1: Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, τι μεταβολή υπέστησαν τα έσοδα της επιχείρησής σας;

Ερώτηση 2: Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, τι μεταβολή υπέστησαν οι τιμές χρέωσης προς τους πελάτες

Ερώτηση 1: Πόσο αισιόδοξοι είστε σχετικά με την μελλοντική εξέλιξη της επιχείρησης σας;

Ερώτηση 1: Κατηγορία Δραστηριοποίησης Επιχείρησης

Ερώτηση 2: Πόσο καιρό λειτουργεί η επιχείρησή σας;

Ερώτηση 3: Πόσοι υπάλληλοι απασχολούνται στην επιχείρησή σας;

Ερώτηση 4: Ποιος είναι ο ρόλος σας στην επιχείρηση;

Ερώτηση 5: Φύλο

Ερώτηση 6: Ηλικία

Ερώτηση 7: Επίπεδο εκπαίδευσης

Σύνοψη

Η έρευνα «Προκλήσεις & Ευκαιρίες των Ελληνικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» διεξήχθη από το εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Επιχειρείν του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ELTRUN) σε συνεργασία με την πλατφόρμα εύρεσης επαγγελματιών Douleutaras.gr.

Η έρευνα καταγράφει τις κατηγορίες προβλημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις διαφόρων κατηγοριών. Παράλληλα αποτυπώνει το επίπεδο χρήσης της τεχνολογίας στην καθημερινή λειτουργία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προθυμία των επιχειρήσεων αυτών να εξελιχθούν τεχνολογικά και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που η τεχνολογία μπορεί να τους προσφέρει.

Για τη διεξαγωγή της έρευνας ακολουθήθηκε ποσοτική μέθοδος με χρήση ερωτηματολογίου και συμμετείχαν 430 εκπρόσωποι μικρομεσαίων επιχειρήσεων διαφόρων επαγγελματικών κλάδων - συνεργάτες του Douleutaras.gr.

Τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν τα εξής:

 • Tο επίπεδο βοήθειας και υποστήριξης των δημόσιων φορέων - οργανισμών προς τις νέες μικρομεσαίες καταδεικνύεται ανεπαρκές.
 • Σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις υπέστησαν σημαντική μείωση των εσόδων τους τους τελευταίους 12 μήνες, αρκετές εκ των οποίων είδαν το τζίρο τους να σημειώνει “βουτιά” μεγαλύτερη και από 50%.
 • Οι περισσότεροι εντοπίζουν πολύ υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού στον κλάδο τους, θεωρώντας εύκολο το να στραφούν οι πελάτες τους σε κάποια άλλη επιχείρηση του κλάδου για τις ίδιες ή περίπου ίδιες υπηρεσίες/ προϊόντα με αυτές που προσφέρουν και οι ίδιοι.
 • Τέσσερις στους δέκα επιχειρηματίες δυσκολεύονται να βρουν κατάλληλους υπαλλήλους με τα απαραίτητα προσόντα για τη στελέχωση των επιχειρήσεων τους.
 • Mόλις 2 στους 10 επιχειρηματίες γνωρίζουν την ύπαρξη κρατικών προγραμμάτων κατάρτισης, εκ των οποίων οι μισοί έχουν προχωρήσει τελικώς σε παρακολούθησή τους.
 • Παρουσιάζεται ανοδική τάση διείσδυσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με 2 στις 3 να δηλώνουν πως διατηρούν τόσο τα στοιχεία των πελατών τους, όσο και τα οικονομικά τους στοιχεία ηλεκτρονικά.
 • Σημαντικό έδαφος φαίνεται να κερδίζουν τα ηλεκτρονικά μέσα προώθησης έναντι των παραδοσιακών, η χρήση των οποίων περιορίζεται σημαντικά.
 • Εντυπωσιακό είναι πως 4 στις 5 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ήδη οnline παρουσία, με το 75% αυτού του συνόλου να εμφανίζεται ικανοποιημένο από τα αποτελέσματα που είχε αυτή η κίνηση στην εξέλιξη της επιχείρησής τους.
 • Τρεις στους τέσσερις συμμετέχοντες να δηλώνουν πως θα επιδιώξουν την τεχνολογική εξέλιξη της επιχείρησης τους στο μέλλον.
 • Ως βασικοί παράγοντες επιτυχίας της επιχείρησης τους ξεχώρισαν με διαφορά η ποιότητα των υπηρεσιών/προϊόντων που προσφέρουν καθώς και η ικανοποίηση των πελατών τους.
 • Παρά την παρατεταμένη οικονομική ύφεση και την γενικότερη αβεβαιότητα για το μέλλον, υψηλά εμφανίζονται τα ποσοστά των συμμετεχόντων οι οποίοι δηλώνουν αισιόδοξοι για το μέλλον της επιχείρησης τους.

Συνοψίζοντας, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί σε σημαντικό βαθμό την αξία της τεχνολογίας και δείχνουν να αλλάζουν προς αυτή την κατεύθυνση, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο με βάση κυρίως τον κλάδο δραστηριοποίησής τους. Σημαντικότερα εμπόδια εμφανίζονται να είναι η εκτίμηση του κόστους χρήσης της τεχνολογίας αλλά και η μη ολοκληρωμένη ενημέρωση τους για τους πιθανούς τρόπους χρήσης της. Βέβαια τα προβλήματα υποδομής (έλλειψη επαρκούς υποστήριξης από τη δημόσια διοίκηση, δυσχέρεια στην εύρεση υπαλλήλων κλπ) και τα αρνητικά αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης (μείωση πωλήσεων, αύξηση του κλαδικού ανταγωνισμού κλπ) παραμένουν και αποτελούν ουσιαστική τροχοπέδη στην επιχειρηματική τους ανάπτυξη. Παρά τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που υπάρχουν στον επιχειρηματικό στίβο της Ελλάδας του 2017, οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δηλώνουν αισιόδοξοι και πρόθυμοι να εξελιχθούν. Οι ευκαιρίες εκσυγχρονισμού, κατάρτισης και απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι μεγάλες και οι διορατικοί επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα να τις εκμεταλλευτούν προς όφελος της επιχείρησής τους αλλά και των πελατών τους.


Μπορείς να δεις αναλυτικά ολόκληρη την έρευνα ΕΔΩ

For English press here

Ερώτηση 1: Πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο υποστήριξης που παρέχουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι δημόσιοι φορείς ως προς τη συγκέντρωση απαραίτητων δικαιολογητικών;

Ερώτηση 2: Πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο υποστήριξης που παρέχουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι δημόσιοι φορείς ως προς την κατάθεση δικαιολογητικών;

Ερώτηση 3: Πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο υποστήριξης που παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το Ελληνικό κράτος ως προς τη γρήγορη έναρξη επιχείρησης;

Ερώτηση 4: Πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο υποστήριξης που παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το Ελληνικό κράτος ως προς την εύρεση προμηθευτών;

Ερώτηση 5: Πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο υποστήριξης που παρέχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το Ελληνικό κράτος ως προς τις εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης/επιχορήγησης;

Ερώτηση 6: Πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο υποστήριξης που παρέχουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι δημόσιοι φορείς ως προς την απαραίτητη καθοδήγηση;

Ερώτηση 7: Σε ποιες διαδικασίες έναρξης αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τα μεγαλύτερα ποσοστά απογοήτευσης και μη ικανοποίησης των προσδοκιών τους από τους δημόσιους φορείς;

Ερώτηση 1: Γνωρίζετε εάν στην πόλη σας προσφέρονται με κρατική πρωτοβουλία κάποια προγράμματα κατάρτισης για επιχειρηματίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων;

Ερώτηση 2: Έχετε συμμετάσχει σε κάποιο πρόγραμμα κατάρτισης από αυτά που προσφέρονται από την περιφερειακή / τοπική κρατική αρχή;

Ερώτηση 1: Πόσο εύκολη είναι η εύρεση υπαλλήλων με τα απαραίτητα προσόντα για την επιχείρηση σας;

Ερώτηση 2: Ποιες ήταν οι επαγγελματικές κατηγορίες με τη μεγαλύτερη δυσκολία;

Ερώτηση 1: Με ποιον τρόπο διατηρείτε τα αρχεία-στοιχεία των πελατών σας;

Ερώτηση 2: Με ποιον τρόπο διατηρείτε τα οικονομικά σας στοιχεία;

Ερώτηση 1: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε πως βασικός παράγοντας επιτυχίας της επιχείρησης σας είναι η ποιότητα των υπηρεσιών/προϊόντων που παρέχετε;

Ερώτηση 2: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε πως βασικός παράγοντας επιτυχίας της επιχείρησης σας είναι οι ανταγωνιστικές τιμές;

Ερώτηση 3: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε πως βασικός παράγοντας επιτυχίας της επιχείρησης σας είναι η ικανοποίηση των πελατών;

Ερώτηση 4: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε πως βασικός παράγοντας επιτυχίας της επιχείρησης σας είναι η εύκολη εύρεση της επιχείρησης από τους ενδιαφερόμενους πελάτες;

Ερώτηση 5: Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε πως βασικός παράγοντας επιτυχίας της επιχείρησης σας είναι η τεχνολογική εξέλιξη της επιχείρησης σας;

Ερώτηση 6: Το κοινό θεωρεί πολύ σημαντικό στην επιλογή επαγγελματιών

Ερώτηση 1: Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, τι μεταβολή υπέστησαν τα έσοδα της επιχείρησής σας;

Ερώτηση 2: Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών, τι μεταβολή υπέστησαν οι τιμές χρέωσης προς τους πελάτες;

Ερώτηση 1: Με ποιον από τους ακόλουθους τρόπους διαφημίζετε/ προωθείτε την επιχείρηση σας;

Ερώτηση 2: Ποιο από τα παρακάτω θα επιλέγατε να κάνετε πρώτο, αν είχατε την επιλογή, για την εξέλιξη της επιχείρησης σας;

Ερώτηση 3: Μέχρι σήμερα οι πελάτες μου βρίσκουν την επιχείρηση μου από:

Ερώτηση 4: Πόσο αισιόδοξοι είστε σχετικά με την μελλοντική εξέλιξη της

Ερώτηση 1: Έχετε Online Παρουσία;

Ερώτηση 2: Είναι αναγκαία η online παρουσία;

Ερώτηση 3: Είναι αναγκαία η online διαφήμιση;

Ερώτηση 4: Η εκτεταμένη χρήση του Internet από το καταναλωτικό κοινό έχει επηρεάσει την επιχείρηση μου

Ερώτηση 5: Ποια θεωρείτε ότι είναι η σχέση σας με την τεχνολογία;

Ερώτηση 6: Αναζητώ νέες τεχνολογίες που βελτιώνουν τα προϊόντα/ υπηρεσίες της επιχείρησης μου

Ερώτηση 7: Επαγγέλματα που δεν έχουν σχέση με την τεχνολογία μπορούν να επωφεληθούν

Ερώτηση 8: Η χρήση της τεχνολογίας βελτιώνει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών της επιχείρησης

Ερώτηση 9: Η χρήση της τεχνολογίας επιταχύνει τις διαδικασίες

Ερώτηση 10: Η χρήση της τεχνολογίας βελτιώνει την εικόνα της επιχείρησης προς τα “έξω”

Ερώτηση 11: Η χρήση της τεχνολογίας βελτιώνει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ερώτηση 12: Η χρήση της τεχνολογίας βελτιώνει τις υπηρεσίες προς τους πελάτες

Ερώτηση 13: Η χρήση της τεχνολογίας βελτιώνει τη συνεργασία με τους εταιρικούς συνεργάτες

Ερώτηση 1: Πόσο καιρό λειτουργεί η επιχείρησή σας;

Ερώτηση 2: Πόσοι υπάλληλοι απασχολούνται στην επιχείρησή σας;

Ερώτηση 3: Φύλο

Ερώτηση 4: Ηλικία

Ερώτηση 5: Επίπεδο Εκπαίδευσης

Ερώτηση 6: Επίπεδο Εκπαίδευσης

Σύνοψη

Η έρευνα «Προκλήσεις και Ευκαιρίες των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα» διεξάγεται για δεύτερη συνεχή χρονιά από το εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου και Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Douleutaras.gr, με την συμμετοχή πάνω από 200 εκπροσώπων επαγγελματιών.

Στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Επιπλέον επιχειρεί να αποτυπώσει το επίπεδο χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινή λειτουργία αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προθυμία τους να εξελιχθούν τεχνολογικά και να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που η τεχνολογία μπορεί να τους προσφέρει. Τέλος, συγκρίνοντας τα δεδομένα με την προηγούμενη έρευνα, να προσδιορίσει τυχόν μεταβολές και αλλαγές που έλαβαν χώρα στο χρονικό διάστημα των τελευταίων δύο ετών.

Η δεύτερη χρόνια διεξαγωγής της έρευνας καταγράφει μία ισχυροποίηση της ροπής προς τις νέες τεχνολογίες και την ψηφιοποίηση. Οι Έλληνες επαγγελματίες έχουν αντιληφθεί σε σημαντικό βαθμό την αξία των ψηφιακών τεχνολογιών και δείχνουν να αλλάζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Σε ατομικό επίπεδο όλο και περισσότεροι επαγγελματίες δείχνουν να εξοικειώνονται με την χρήση των νέων τεχνολογιών.

Προέκταση αυτής της τάσης είναι η αυξανόμενη αναγνώριση των πλεονεκτημάτων της online διαφήμισης και παρουσίας, αλλά και του διαδικτύου εν γένει. Η αναγνώριση αυτή μεταφράζεται τόσο στην καθιέρωση των ψηφιακών μέσων προώθησης ως de facto ανάγκης, όσο και στην αντιμετώπιση ψηφιακών πλατφορμών, όπως το Douleutaras.gr ως σημαντικά στοιχεία για την προώθηση και την ολοκλήρωση συναλλαγών μιας μικρομεσαίας επιχείρησης.

Πέραν της σταθερής τάσης αποδοχής του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών που παρατηρείται, οι μεγαλύτερες αποκλείσεις σε σχέση με πέρυσι παρατηρήθηκαν στο χώρο των εσόδων και των τιμών όπου πλέον βλέπουμε μια σημαντική τάση σταθεροποίησης της αγοράς. Σταθερή και σημαντική παραμένει η δυσαρέσκεια των επαγγελματιών από τους κρατικούς φορείς/οργανισμούς.

Παρά τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που υπάρχουν στον επιχειρηματικό στίβο της Ελλάδας του 2018, οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δηλώνουν αισιόδοξοι και πρόθυμοι να εξελιχθούν. Οι ευκαιρίες εκσυγχρονισμού, κατάρτισης και απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος είναι μεγάλες και οι διορατικοί επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα να τις εκμεταλλευτούν προς όφελος της επιχείρησής τους αλλά και των πελατών τους.


Μπορείς να δεις αναλυτικά ολόκληρη την έρευνα ΕΔΩ

For English press here