Πολιτική Πληρωμών

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Τελευταία Αναθεώρηση: 12 Απριλίου 2019

Η παρούσα Πολιτική Πληρωμών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης του DOULEUTARAS.GR, τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ και τους οποίους έχετε αποδεχθεί κατά την εγγραφή σας στον Δουλευταρά.

Αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς έχει την διακριτική ευχέρεια και δύναται να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο της παρούσας Πολιτικής Πληρωμών, όπως ενδεικτικά να μεταβάλει τα διαθέσιμα πακέτα μονάδων ή να προσθέσει και άλλες Υπηρεσίες διαθέσιμες έναντι αντιτίμου. Σε κάθε περίπτωση, ο Δουλευταράς θα δημοσιεύει τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα και θα ενημερώνει για την τελευταία ημερομηνία αλλαγής στην αρχή του εγγράφου αυτού, οι δε εκάστοτε αλλαγές θα ισχύουν από την ημερομηνία αυτή.

1. Χρεώσεις

Για την εκ μέρους του Δουλευταρά εκτέλεση της Εργασίας καθαρισμού, οφείλετε να καταβάλετε στον Δουλευταρά το αντίτιμο που έχετε εκ των προτέρων αποδεχθεί (¨κόστος καθαρισμού¨).

2. Τρόποι Πληρωμής – Έκδοση Απόδειξης/Τιμολογίου

2.1 Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους για να πληρώσετε το κόστος του καθαρισμού:

 1. Με μετρητά: Θα καταβάλλετε σε μετρητά το κόστος καθαρισμού στον συνεργαζόμενο με εμάς Επαγγελματία που πραγματοποίησε τον καθαρισμό, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού.

  Ο Επαγγελματίας μας θα σας χορηγήσει μια προσωρινή απόδειξη είσπραξης του σχετικού ποσού. Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την πραγματοποίηση του καθαρισμού θα σας αποστείλουμε μέσω e-mail την σχετική απόδειξη ή τιμολόγιο.

 2. Με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας: Σε περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε το κόστος καθαρισμού μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας η διαδικασία πληρωμής της οικιακής βοηθού είναι η εξής:

  1. Ο πελάτης πληρώνει το ποσό της υπηρεσίας συν 2€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ, για τα διαχειριστικά έξοδα έκδοσης του εργοσήμου

  2. Το Douleutaras.gr εκδίδει μέσω winbank Εργόσημο, που εξαργυρώνεται αποκλειστικά από την οικιακή βοηθό που θα εκτελέσει τον καθαρισμό.

  3. Η οικιακή βοηθός αμείβεται ανάλογα με τις ώρες που εργάστηκε και ο ΕΦΚΑ λαμβάνει ως ασφαλιστικές εισφορές το αντίστοιχο ποσό.

  4. Το Douleutaras.gr εκδίδει απόδειξη είσπραξης/τιμολόγιο προς τον πελάτη για το ποσό που χρεώθηκε για τον καθαρισμό.

 

Συγκεκριμένα για τη πληρωμή καθαρισμού με χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας  ισχύουν οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις:

 

 • Ποιος αναλαμβάνει να εκδώσει το εργόσημο για τις καθαρίστριες;

Στην περίπτωση που ένας πελάτης επιλέξει να πληρώσει με χρήση της χρεωστικής/πιστωτικής του κάρτας εξουσιοδοτεί το Douleutaras.gr ώστε να εκδώσει Εργόσημο  για λογαριασμό του αναφορικά με την οικιακή βοηθό που θα εκτελέσει τον καθαρισμό, το οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή της συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Δικαίωμα εξαργύρωσης έχει αποκλειστικά ο αποδέκτης του Εργοσήμου, δηλαδή η οικιακή βοηθός που παρέχει την εργασία και αμείβεται γι΄ αυτή με το Εργόσημο.

Ο πελάτης καλείται να πληρώσει επιπλέον διαχειριστικά έξοδα για την έκδοση του Εργόσημου που αντιστοιχούν σε 2€ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

 • Πολιτική ακύρωσης ή επαναπρογραμματισμού καθαρισμού

Σε περίπτωση που ένας πελάτης έχει επιλέξει να προπληρώσει τον καθαρισμό του μέσω της χρεωστικής/πιστωτικής του κάρτας και θέλει να ακυρώσει ή να επαναπρογραμματίσει τον καθαρισμό του έχει τις εξής επιλογές.

 1. Σε περίπτωση που επιθυμεί να ακυρώσει ή επαναπρογραμματίσει τον καθαρισμό του σε διάστημα έως και 24 ώρες πριν από την ώρα έναρξης του καθαρισμού, μπορεί να προβεί στην ενέργεια  και να λάβει ως επιστροφή εξ ολοκλήρου το ποσό που πλήρωσε αρχικά.

 2. Σε περίπτωση που επιθυμεί να ακυρώσει ή επαναπρογραμματίσει τον καθαρισμό του σε διάστημα μεταξύ 2-24 ωρών πριν από την ώρα έναρξης του καθαρισμού του μπορεί να ακυρώσει ή να επαναπρογραμματίσει τον καθαρισμό του λαμβάνοντας το 50% των χρημάτων που έχει ήδη πληρώσει ως επιστροφή.

 3. Σε περίπτωση που επιθυμεί να ακυρώσει ή επαναπρογραμματίσει τον καθαρισμό του σε διάστημα μικρότερο των 2 ωρών από την ώρα έναρξης του καθαρισμού μπορεί να ακυρώσει ή να επαναπρογραμματίσει το ραντεβού του χωρίς να λάβει επιστροφή χρημάτων.

2.2. Για τακτικούς Πελάτες, υπάρχει η δυνατότητα να συμφωνηθεί με τον Δουλευταρά η εξόφληση του κόστους καθαρισμών σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση. Σε αυτή την περίπτωση (η οποία πρέπει να έχει συμφωνηθεί ρητά μεταξύ των μερών), η πληρωμή των οφειλομένων ποσών πραγματοποιείται μέσω τραπέζης με τους εξής τρόπους: 

Α. Με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Εφόσον επιλέξετε να πληρώσετε με καταβολή χρημάτων σε τράπεζα, θα σας αποστείλουμε μία λίστα με τις συνεργαζόμενες τράπεζες και τους αντίστοιχους αριθμούς λογαριασμών.

Γ. Mέσω Πιστωτικής Κάρτας

Η πληρωμή κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς με ανακατεύθυνση σε δικό της διακομιστή και μέσω κρυπτογραφημένων πρωτοκόλλων SSL για μεγαλύτερη ασφάλεια. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι ο Ιστότοπός μας θα σας ανακατευθύνει για τον σκοπό αυτόν στον ιστότοπο (site) της Τράπεζας Πειραιώς. Οι συναλλαγές σας με την Τράπεζα Πειραιώς υπόκεινται στους εκάστοτε Όρους της ως άνω Τράπεζας. Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν λάθη ή καθυστερήσεις, πράξεις ή παραλείψεις της ως άνω Τράπεζας. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη και εσείς αναγνωρίζετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τυχόν δέσμευσή σας από όρους ή άλλες χρεώσεις από το πιστωτικό αυτό ίδρυμα.

Ο Δουλευταράς σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει, δεν αποθηκεύει, ούτε έχει πρόσβαση στα στοιχεία πιστωτικών καρτών ή σε άλλα στοιχεία πληρωμής που παρέχετε στην Τράπεζα Πειραιώς.

Στην περίπτωση πληρωμής κατά την παράγραφο 2.2.,  ο Δουλευταράς θα προβεί στην  έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου εντός τριών (3) εργασίμων ημερών αφότου λάβει γνώση για την πραγματοποίηση της πληρωμής εκ μέρους σας. Η παραπάνω απόδειξη ή τιμολόγιο θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά στο e-mail σας.

3. Λοιποί Όροι

3.1. Αναγνωρίζετε ότι το όνομα, η διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό ή επαγγελματικό στοιχείο έχετε γνωστοποιήσει στον Δουλευταρά κατά την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα ή και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και σε οποιονδήποτε χρόνο, είναι έγκυρο και ότι κατά ταύτα ο Δουλευταράς δύναται να κόψει την απόδειξη ή το τιμολόγιο με βάση τα στοιχεία αυτά.

3.2. Συμφωνείται ότι το e-mail  στο οποίο θα σας αποστείλει ο Δουλευταράς την απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα εκδώσει για εσάς, είναι αυτό που έχετε καταχωρίσει κατά την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα ή άλλως έχετε δηλώσει στον Δουλευταρά.

3.3. Αποδέχεσθε και συμφωνείτε ότι σε περίπτωση που υπάρχει οφειλή εκ μέρους σας, ο Δουλευταράς θα δύναται να διακόψει την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες του και να διαγράψει τον λογαριασμό σας, επιφυλασσόμενος για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός του.

3.4. Σε περίπτωση εκ μέρους σας παράβασης των Όρων Χρήσης του Δουλευταρά, η οποία του δίνει το δικαίωμα να διαγράψει τον λογαριασμό σας και να διακόψει την χρήση των Υπηρεσιών του από εσάς, κάθε οφειλόμενο προς αυτόν ποσό καθίσταται απαιτητό.