Κείμενο υπαναχώρησης Πελάτη

Υπόδειγμα κειμένου υπαναχώρησης

 

*Αντιγράψτε (Αντιγραφή - Επικόλληση), συμπληρώστε και αποστείλετε το παρόν κείμενο με email η ταχυδρομικά, μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση

 

1. Προς την εταιρεία «DOULEUTARAS.COM LIMITED GREEK BRANCH», με έδρα στο Χολαργό Αττικής, οδός Θουκυδίδου 20, 15561, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας support@douleutaras.com και τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3000-990:

2. Γνωστοποιώ με την παρούσα ότι υπαναχωρώ από τη σύμβαση μου παροχής Υπηρεσίας Καθαρισμού, [στοιχείο προσδιορισμού της σύμβασης], που παραγγέλθηκε στις [ημερομηνία]

3. [Όνομα καταναλωτή]

4. [Διεύθυνση καταναλωτή]

 

Υπογραφή καταναλωτή (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)

 

Ημερομηνία