Τι ορίζει η Νομοθεσία για την Αποκοπή από την Κεντρική Θέρμανση;

Η κεντρική θέρμανση αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν στην καθημερινότητα των συνιδιοκτητών σε μια πολυκατοικία. Η ανάγκη των νοικοκυριών να μειώσει τα έξοδα για θέρμανση διαρκώς δημιουργεί αντιπαραθέσεις μεταξύ των ενοίκων. Το πρόβλημα αφορά κυρίως την χρήση συστήματος κεντρικής θέρμανσης. Αυτό το κενό ήρθε για να καλύψει η πρόσφατη προσθήκη του άρθρου 127, στο νομοσχέδιο “Έλεγχος και Προστασία Δομημένου Περιβάλλοντος” που εξέδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος το 2017. Η νομοθεσία για αποκοπή από κεντρική θέρμανση ορίζει πως πλέον δίνεται η δυνατότητα της αυτόνομης θέρμανσης διαμερίσματος σε πολυκατοικία.

Σύμφωνα με το άρθρο 127, για να αυτονομηθεί ένα διαμερισμα από την κεντρική θέρμανση, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να ακολουθήσει μια συγκεκριμένη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή κρίνεται απαραίτητη για την έγκριση του αιτήματός του να αυτονομηθεί από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης και να εγκαταστήσει το καινούργιο. Σε αυτό το άρθρο, συγκεντρώσαμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται να ξέρεις. Πριν αποφασίσεις να απομονώσεις την ιδιοκτησία σου από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης, πρέπει να λάβεις υπόψη τις παρακάτω παραμέτρους.

Ποια είναι τα βήματα που ορίζει η νομοθεσία για αποκοπή από κεντρική θέρμανση;

Ο ιδιοκτήτης που θέλει να αυτονομήσει την ιδιοκτησία του από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης υποχρεούται να ακολουθήσει τα ακόλουθα βήματα:

#1. Αίτημα σύγκλησης γενικής συνέλευσης

Τι πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης που επιθυμεί την αυτονομία στην θέρμανση; Το πρώτο βήμα είναι να ζητήσει εγγράφως από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας την σύγκληση γενικής συνέλευσης. Η γενική συνέλευση της πολυκατοικίας  θα πρέπει να έχει θέμα τη λήψη απόφασης για την αλλαγή του συστήματος θέρμανσης ή την αποσύνδεση της ιδιοκτησίας του, από το ήδη υπάρχον σύστημα θέρμανσης.

Αν δεν υπάρχει αρμόδιος διαχειριστής ή ο διαχειριστής της πολυκατοικίας δεν συγκαλέσει τη γενική συνέλευση εντός 30 ημερών, τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη αλλάζουν. Ο ιδιοκτήτης μπορεί να αναρτήσει μόνος του μια πρόσκληση, όπου θα καλεί την πολυκατοικία σε γενική συνέλευση. Σε αυτή την πρόσκληση θα πρέπει να αναφέρεται ο τόπος διεξαγωγής, η ώρα και η ημερομηνία της συνέλευσης. Επίσης, θα πρέπει η πρόσκληση να έχει αναρτηθεί τουλάχιστον 10 μέρες πριν πραγματοποιηθεί η συνέλευση.

#2. Απόφαση της γενικής συνέλευσης

Στο επόμενο στάδιο θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση. Στην συνέλευση, αν ο ιδιοκτήτης λάβει αρνητική απάντηση για την αλλαγή του κεντρικού συστήματος θέρμανσης, δικαιούται να αποσυνδεθεί από το υπάρχον σύστημα θέρμανσης.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν πραγματοποιηθεί συνέλευση σε διάστημα 30 ημερών, τότε ξανά αλλάζουν τα δικαιώματα του ιδιοκτήτη.  Ο ιδιοκτήτης αποκτά αυτόματα το δικαίωμα να αποσυνδέσει την ιδιοκτησία του από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης. Σε αυτή την περίπτωση, δεν χρειάζεται να ανακοινωθεί εκ νέου, ούτε να πραγματοποιηθεί, γενική συνέλευση.

Οικονομική Θέρμανση με Ρεύμα: Top 4 Επιλογές για το Σπίτι σου!

#3. Αλλαγή συστήματος θέρμανσης

Εφόσον πραγματοποιηθούν οι παραπάνω διαδικασίες, τότε και μόνο τότε, ο ιδιοκτήτης μπορεί να προβεί στην αποκοπή της ιδιοκτησίας του από το κεντρικό δίκτυο. Για να αξιοποιήσει το δικαίωμά του, ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να αναλάβει με δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια την αποσύνδεση της ιδιοκτησίας του από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης. Πολύ σημαντικό είναι πως κατά την αποσύνδεση θα πρέπει να γίνει μόνωση των σωλήνων κεντρικής θέρμανσης στην ιδιοκτησία που έχει αποσυνδεθεί. Η αποσύνδεση της ιδιοκτησίας από το κεντρικό σύστημα θα πρέπει να γίνεται με προσοχή. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η αποσύνδεση μια ιδιοκτησίας να διαταράξει την σωστή λειτουργία της κεντρικής θέρμανση της πολυκατοικίας.  

Τι πρέπει να ξέρεις για τη νομοθεσία για Αποκοπή από Κεντρική Θέρμανση;

Για να γίνει αποδεκτή η αποκοπή από την κεντρική θέρμανση και η σύνδεση νέου συστήματος θέρμανσης θα πρέπει να τηρείται μια σημαντική προϋπόθεση. Το νέο σύστημα θέρμανσης θα πρέπει να είναι ενεργειακά αποδοτικότερο από εκείνο της κεντρικής θέρμανσης. Τι σημαίνει αυτό; Ας πάρουμε σαν παράδειγμα μια ιδιοκτησία που επιθυμεί αποκοπή από κεντρικό σύστημα θέρμανσης πετρελαίου. Η ιδιοκτησία αυτή δεν μπορεί να το πραγματοποιήσει, αν το καινούριο σύστημα θέρμανσης που θα χρησιμοποιήσει είναι ατομικό σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο. Θα πρέπει να επιλέξει μια από μεθόδους θέρμανσης που είναι ενεργειακά αποδοτικότερες.

Σύμφωνα με την νομοθεσία για αποκοπή από κεντρική θέρμανση ορίζονται, επιπλέον, η συνέχιση καταβολής μέρους των δαπανών για κεντρική θέρμανση. Ακόμα και αν αποκοπεί μια ιδιοκτησία από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης, ο ιδιοκτήτης μπορεί να συνεχίσει να επιβαρύνεται οικονομικά. Όπως είναι φυσικό, όταν μια ιδιοκτησία αυτονομηθεί, ο ιδιοκτήτης απαλλάσσεται από τις δαπάνες λειτουργίας. Ωστόσο, βάσει νόμου υποχρεούται να συνεισφέρει οικονομικά σε κάποιες δαπάνες. Οι δαπάνες αφορούν την συντήρηση του κεντρικού συστήματος και στις έκτακτες δαπάνες που προκύπτουν για αυτό.

Τι θέρμανση να βάλω στο Σπίτι μου; 

Όσον αφορά την εγκατάσταση του νέου συστήματος θέρμανσης, υπάρχουν επίσης σημαντικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζεις. Η εγκατάσταση ενός νέου συστήματος θέρμανσης στην ιδιοκτησία χρειάζεται πολεοδομική άδεια. Επιπλέον, ο καινούργιος εξοπλισμός για το νέο σύστημα θέρμανσης του ιδιοκτήτη μπορεί να τοποθετηθεί μόνο σε σημείο που ανήκει στην ιδιοκτησία του. Επομένως θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος χώρος για τον νέο εξοπλισμό θέρμανσης, πριν προχωρήσει η διαδικασία αποκοπής. 

Πρέπει να γνωρίζεις πως ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προβεί σε ενημερώσεις που αφορούν την αποσύνδεση της ιδιοκτησίας του. Δηλαδή θα πρέπει να ενημερώσει τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας για τις εργασίες εγκατάστασης του νέου συστήματος θέρμανσης. Βάσει νόμου οι συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας θα πρέπει να γνωρίζουν ακριβώς την αρχή και το πέρας των εργασιών που αφορούν την αποσύνδεση και την νέα εγκατάσταση. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής ενημέρωση για όλες τις εργασίες και πλήρη διαφάνεια σε όλους τους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας.

Ελπίζουμε να σε βοηθήσαμε να κατανοήσεις τι ορίζει η νομοθεσία για αποκοπή από κεντρική θέρμανση. Αν ψάχνεις έναν έμπειρο τεχνικοί, μπορείς να καταχωρήσεις την εργασία σου στο Douleutaras.gr. Σύντομα θα λάβεις τις καλύτερες προσφορές για την εγκατάσταση του αυτόνομου δικτύου θέρμανσής σου.

Σχετικά με το Douleutaras

Είμαστε η Νο1 Πλατφόρμα Εύρεσης Επαγγελματιών έχοντας πραγματοποιήσει 195.000+ εργασίες, με πάνω από 3.500 αξιολογημένους επαγγελματίες και 20.000+ χρήστες σε μηνιαία βάση.

Πώς λειτουργεί o Douleutaras

Μας περιγράφεις την εργασία που θες

Μέσα σε λίγη ώρα, ένας ή περισσότεροι αξιολογημένοι επαγγελματίες επικοινωνούν μαζί σου για την υλοποίησή της

Επιλέγεις τον κατάλληλο για σένα

Οι επαγγελματίες του Douleutaras

4.5

Μέσος όρος αξιολόγησης επαγγελματιών

6.000 εργασίες

Κάθε επαγγελματίας έχει ολοκληρώσει περίπου 50 εργασίες

1.000 επαγγελματίες

+2 νέοι επαγγελματίες κάθε μέρα