Εξυπηρετούμε κανονικά τηρώντας τα μέτρα Υγιεινής
e-λιανικό: Υποβολή αίτησης & Δημιουργία e-shop

e-λιανικό: Υποβολή αίτησης & Δημιουργία e-shop

Εγγυόμαστε να γίνουν όλα όπως θες!
No1 Πλατφόρμα Εύρεσης Επαγγελματιών
10 αξιολογημένοι επαγγελματίες
30 αξιολογήσεις πελατών

Δες πόσο κοστίζει

Ενδεικτικό κόστος από 42 αντίστοιχες εργασίες:
300€ - 610€
Μάθε το πραγματικό κόστος της εργασίας σου, επικοινωνώντας απευθείας με επαγγελματία μας.

Δες χρήσιμες πληροφορίες

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το πρόγραμμα "e-λιανικό";

To πρόγραμμα e-λιανικό είναι επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και έχει ως στόχο να επιχορηγήσει μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, για την δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

Οι επιχειρήσεις χρειάζεται να διατηρούν φυσικό κατάστημα και η λειτουργία τους να έχει ανασταλεί για τουλάχιστον μία ημέρα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

Με αυτό τον τρόπο στηρίζεται η λειτουργία των επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), ενισχύεται ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας και αποφεύγεται ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Μάθε περισσότερα

Πότε ξεκινά το πρόγραμμα "e-λιανικό";

Στις 22/2/2021 ξεκινάει η υποβολή αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα e-λιανικό με στόχο την επιχορήγηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση e-shop.

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε 31 ημέρες, από 22/2/2021 και ώρα 13:00 μέχρι και 24/3/2021 και ώρα 15:00.

Οι αξιολογημένοι web designers & developers  του δικτύου μας μπορούν να αναλάβουν εξ ολοκλήρου τη διαδικασία από την υποβολή του φακέλου έως και τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).
Μάθε περισσότερα

Ποιο είναι το ποσό επιδότησης του προγράμματος "e-λιανικό";

To ποσό επιδότησης του νέου προγράμματος "e-λιανικό" είναι:

 • Έως 5.000€ σε κάθε επιχείρηση με διακριτό ΑΦΜ για την απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άυλων ενεργειών (λογισμικό/υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

 • Έως 1.500€ για αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον η επιχείρηση το διέθετε ήδη πριν τις 18/3/2020.
Βρες αξιολογημένους web designers & developers που θα αναλάβουν εξ ολοκλήρου την υποβολή φακέλου και τη δημιουργία του δικού σου e-shop!
 
Μάθε περισσότερα

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι του προγράμματος "e-λιανικό";

Οι δικαιούχοι του προγράμματος e-λιανικό είναι οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου και διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή,  που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

Μάλιστα, οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

 • Υφιστάμενες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ έως και την 30/09/2019
   
 • Νεοσύστατες που έχουν συσταθεί και έχουν αποκτήσει επιλέξιμο ΚΑΔ από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.
Μάθε περισσότερα

Ποιες είναι οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής του προγράμματος "e-λιανικό";

Οι επιχειρήσεις για να συμεμετέχουν στο πρόγραμμα e-λιανικό χρειάζεται:

 • να δραστηριοποιούνται στο λιανεμπόριο (ΚΑΔ 47) είτε ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.

 • να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.

 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.

 • οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.

 • να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ.

 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή το πρόγραμμα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000€  μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Μάθε περισσότερα

Ποιες επιχειρήσεις εξαιρούνται από το πρόγραμμα "e-λιανικό";

Οι επιχειρήσεις που εξαιρούνται από το πρόγραμμα e-λιανικό είναι:

 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται με σχετικές συμβάσεις άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ.)

 • οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας.

 • οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία καπνού και προϊόντων καπνού.

Μάθε περισσότερα

Ποιες είναι οι επιδοτούμενες δαπάνες;

Οι επιδοτούμενες δαπάνες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: στον εξοπίσμό πληροφορικής και το λογισμικό για τη δημιουργία/αναβάθμιση του e-shop. 

Αναλυτικότερα:

Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα και έως 30% του προϋπολογισμού)

 • Εξυπηρετητές/διακομιστές (server) για  τη φιλοξενία εφαρμογών - λογισμικού απαιτούμενου για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του e-shop, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη, κλπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα. Επιτρέπεται και η απόκτηση με τη μορφή του Infrastructure as a Service (IAAS) με επιλέξιμο κόστος ένα έτος.

 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).

 • 'Aλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός για την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη για προμήθεια tablets , συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.

Λογισμικό

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop.

 • Λειτουργία σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version.

 • Ενσωμάτωση λειτουργιών παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).

 • Αγορά λογισμικού με την μορφή Software as a Service (SaaS) εφόσον είναι απαραίτητη για την λειτουργία του e-shop με επιλέξιμο κόστος για ένα έτος.

 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

Μάθε περισσότερα

Πώς γίνεται η υποβολή των αιτήσεων για το πρόγραμμα "e-λιανικό";

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα e-λιανικό είναι απαραίτητη η υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis.

Μάλιστα, απαιτείται και η επισύναψη των παρακάτω εγγράφων:

 • Κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr.

 • Παραστατικά προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών για την δημιουργία ή την αναβάθμιση του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης.

 • Αποδεικτικά στοιχεία της δημιουργίας/αναβάθμισης του ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ ηλεκτρονική διεύθυνση).

 • Φωτογραφίες του φυσικού καταστήματος με εμφανή τα στοιχεία ταυτοποίησης και χωροθέτησης αυτού.

Οι αξιολογημένοι επαγγελματίες μας μπορούν να αναλάβουν εξ ολοκλήρου την κατασκευή του δικού σου e-shop συμπεριλαμβανομένης της διαδικασία υποβολής, παρακολούθησης και ολοκλήρωσης του φακέλου επιδότησης.
Μάθε περισσότερα

Κορυφαίοι Επαγγελματίες

Οι επαγγελματίες μας αξιολογούνται βάσει ποιότητας, συνέπειας & τιμής
Seller photo
Ανδρέας Συμιακάκης
Αγία Βαρβάρα

Είμαι ο Ανδρέας Συμιακάκης και ηγούμαι μίας μικρής ομάδας επαγγελματιών προγραμματιστών, γραφιστών και διαφημιστών. Έχω μεγάλη εμ…

5.0
(17)
Ποιότητα εργασίας
Συνέπεια / Ποιότητα επικοινωνίας
Τιμή
Seller photo
Dimitris Meimaris
Αρτέμιδα(Λούτσα)

Είμαστε μια ψηφιακή, δημιουργική ομάδα που δίνει στις ιδέες σας όλη τη δυναμική που τους αξίζει, στην Κατασκευή Ιστοσελίδων. Τίπο…

5.0
(6)
Ποιότητα εργασίας
Συνέπεια / Ποιότητα επικοινωνίας
Τιμή
Seller photo
Osmium Web Solutions
Αθήνα

Η εταιρεία μας Osmium Web Solutions είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία παροχής υπηρεσιών Πληροφορικής, η οποία δραστηριοπο…

5.0
(7)
Ποιότητα εργασίας
Συνέπεια / Ποιότητα επικοινωνίας
Τιμή
Seller photo
Leaft Web Agency
Αθήνα

Η εταιρεία μας Leaft Web Agency είναι μια φίλοδοξη εταιρεία με πάθος και εμπειρία στη Web Agency. Ειδικευμένη στην ανάπτυξη ιστοσ…

5.0
(3)
Ποιότητα εργασίας
Συνέπεια / Ποιότητα επικοινωνίας
Τιμή
Seller photo
George Kalantzis
Αθήνα

Η εταιρεία μας "Re_Wize" είναι έτοιμη να αναλάβει για εσάς την κατασκευή της ιστοσελίδας σας. Συνδυάζουμε αισθητική, σχεδιασμό, τ…

5.0
(3)
Ποιότητα εργασίας
Συνέπεια / Ποιότητα επικοινωνίας
Τιμή

Δείγματα Εργασιών

Συμβουλές

Πώς λειτουργεί
1 Μας περιγράφεις την εργασία που θέλεις να πραγματοποιήσεις
2 Μέσα σε 10'' σου προτείνουμε τους καλύτερους επαγγελματίες που θα έρθουν σε επαφή μαζί σου
3 Επιλέγεις τον καταλληλότερο για την εργασία σου