Όροι και Προϋποθέσεις της “Εγγύησης Εξυπηρέτησης Douleutaras”

 

 

Εγγύηση Εξυπηρέτησης Douleutaras: Όταν ένας επαγγελματίας εγγεγραμμένος στο Douleutaras παρεκκλίνει ουσιαστικά από τον Κώδικα Δεοντολογίας του Douleutaras και από την έγγραφη συμφωνία που έχει συνάψει με τον πελάτη, και εάν η απόκλιση αυτή δεν διορθωθεί από τον επαγγελματία εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την επίσημη κοινοποίηση του προβλήματος από τον πελάτη στο Douleutaras, το Douleutaras, κατά την απόλυτη και διακριτική του ευχέρεια, συμφωνεί να πληρώσει στον Πελάτη:

 • Για εργασία που το συνολικό κόστος της είναι έως 20.000€
  Έως 2.500€ ευρώ από το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ο πελάτης στον επαγγελματία και δεν εκτελέσει καθόλου τη συμφωνημένη εργασία ή σε περίπτωση που η εργασία πραγματοποιήθηκε με τρόπο που διαφέρει σημαντικά από την αρχική έγγραφη συμφωνία μεταξύ πελάτη και επαγγελματία
 • Για εργασία που το συνολικό κόστος της είναι από 20.000,01€ έως 30.000€
  Έως 3.000€ ευρώ από το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ο πελάτης στον επαγγελματία και δεν εκτελέσει καθόλου τη συμφωνημένη εργασία ή σε περίπτωση που η εργασία πραγματοποιήθηκε με τρόπο που διαφέρει σημαντικά από την αρχική έγγραφη συμφωνία μεταξύ πελάτη και επαγγελματία
 • Για εργασία που το συνολικό κόστος της είναι από 30.000,01€ έως 50.000€
  Έως 5.000€ ευρώ από το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ο πελάτης στον επαγγελματία και δεν εκτελέσει καθόλου τη συμφωνημένη εργασία ή σε περίπτωση που η εργασία πραγματοποιήθηκε με τρόπο που διαφέρει σημαντικά από την αρχική έγγραφη συμφωνία μεταξύ πελάτη και επαγγελματία
 • Για εργασία που το συνολικό κόστος της είναι από 50.000,01€ έως 100.000€
  Έως 8.000€ ευρώ από το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ο πελάτης στον επαγγελματία και δεν εκτελέσει καθόλου τη συμφωνημένη εργασία ή σε περίπτωση που η εργασία πραγματοποιήθηκε με τρόπο που διαφέρει σημαντικά από την αρχική έγγραφη συμφωνία μεταξύ πελάτη και επαγγελματία
 • Για εργασία που το συνολικό κόστος της είναι από 100.000,01€  +
  Έως 10.000€ ευρώ από το συνολικό ποσό που έχει καταβάλει ο πελάτης στον επαγγελματία και δεν εκτελέσει καθόλου τη συμφωνημένη εργασία ή σε περίπτωση που η εργασία πραγματοποιήθηκε με τρόπο που διαφέρει σημαντικά από την αρχική έγγραφη συμφωνία μεταξύ πελάτη και επαγγελματία
 

Για να γίνει αποδεκτή μία εργασία για την “Πολιτική Εγγύησης Εξυπηρέτησης Douleutaras” πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω όροι:

 
 • Ο πελάτης που ανάρτησε την εργασία να είναι άνω των 18 ετών
 • Ο πελάτης να είναι εγγεγραμμένος χρήστης του Douleutaras
 • Το αίτημα για τη συγκεκριμένη εργασία να έγινε μέσω του Douleutaras
 • Το αίτημά του πελάτη δεν αφορά τις παρακάτω εργασίες:
   
  • Ανακαίνιση Εσωτερικού Χώρου Πολυκατοικίας
  • Ενεργειακό Πιστοποιητικό
  • Επισκευή Ηλεκτρικής Σκούπας
  • Επισκευή Υπολογιστή
  • Φούρνος Μικροκυμάτων: Επισκευή
  • Αυτοματισμός Κτιρίων
  • Ανελκυστήρες
  • Εκσκαφές - Χωματουργικά
  • Απεντόμωση - Μυοκτονία - Απολύμανση
  • Ενδοδαπέδια Θέρμανση
  • Έκδοση μηνιαίων κοινοχρήστων
  • Κλειδιά και Κλειδαριές
  • Επισκευές Μικροσυσκευών
  • Μεταφορές επαγγελματικού εξοπλισμού και εμπορευμάτων
  • Τσιμεντοκονία
  • Τεχνικά γραφεία και εταιρείες
  • Καθαρισμός Πολυκατοικιών
  • Συναρμολόγηση επίπλων
  • Μετακόμιση Επαγγελματικού Χώρου
  • Κεραίες / Δίκτυα τηλεφωνίας - Η/Υ
  • Μετακόμιση εντός του ίδιου νομού
  • Συνεργεία Καθαρισμού
  • Διεθνείς Μεταφορές
  • Καθαρισμός / Φύλαξη Χαλιών
  • Βιολογικός Καθαρισμός - Αθήνα
  • Καθαρισμός Σπιτιού
  • Βιολογικός Καθαρισμός - Θεσσαλονίκη
  • Αποθήκευση Οικοσκευών
  • Μετακόμιση σε διαφορετικό Νομό
  • Κηπουρικά
  • Φωτογράφιση
  • Διοργάνωση εκδηλώσεων
  • Υπηρεσίες Catering
  • Personal training
  • DJ
  • Κατασκευή ιστοσελίδας / E-shop
    
 • Ο επαγγελματίας που προσέλαβε για το συγκεκριμένο αίτημα να ήταν ένας από τους επαγγελματίες που του πρότεινε το Douleutaras
 • Ο επαγγελματίας που προσέλαβε για το συγκεκριμένο αίτημα να ήταν ενεργός στο Douleutaras όταν έγινε η έναρξη των εργασιών
 • Ο πελάτης να έχει μισθώσει τον επαγγελματία και να έχει συμπληρώσει στον πίνακα ελέγχου του το “η εργασία ξεκίνησε”, εντός 48 ωρών από την έναρξη εργασιών χωρίς ανάγκη προκαταβολής ή εντός 48 ωρών από την ημέρα που κατεθεσε την προκαταβολή στον επαγγελματία, καθώς και το τελικό χρηματικό κόστος της εργασίας
 • Ο πελάτης να έχει στην κατοχή του και να προσκομίσει στο Douleutaras κάποια σύμβαση έργου, ιδιωτικό συμφωνητικό ή ένα έγγραφο που δείχνει τους όρους της συμφωνίας με τον επαγγελματία. 
 • Ο πελάτης να έχει στην κατοχή του και να προσκομίσει στο Douleutaras επίσημες αποδείξεις πληρωμών, πληρωμή εργόσημου ή ενσήμου, τιμολόγια ή επίσημα αποδεικτικά συναλλαγών με τον επαγγελματία για τη συγκεκριμένη εργασία
 • Ο πελάτης να έχει προσλάβει τον επαγγελματία εντός 90 ημερών από την υποβολή του αιτήματος εργασίας στο Douleutaras
 • Ο πελάτης να ανακάλυψε το πρόβλημα και να μας ειδοποίησε εντός 30 ημερών από την ολοκλήρωση των εργασιών
 • Το πρόβλημα που έχει προκύψει να είναι άμεσο αποτέλεσμα των εργασιών που ζητήθηκαν στο Douleutaras. Αυτό σημαίνει ότι η “Πολιτική Εγγύησης Εξυπηρέτησης Douleutaras” καλύπτει τις ζημίες ή τις παραλείψεις που προκαλούνται άμεσα από τον επαγγελματία κατά την εκτέλεση των εργασιών όπως έχουν δηλωθεί στη πλατφόρμα από τον πελάτη μέσω του Douleutaras  
 • Αν έχεις ήδη αποζημιωθεί από τον επαγγελματία έστω και μερικώς για το ίδιο ζήτημα δεν δικαιούσαι επιστροφή χρημάτων μέσω της “Πολιτικής Εγγύησης Εξυπηρέτησης” από το Douleutaras.
   

Λοιποί όροι και εξαιρέσεις:

 
 • Η ζημία για την οποία θα ζητήσει επιστροφή χρημάτων,μέσω της “Πολιτικής Εγγύησης Εξυπηρέτησης Douleutaras”,ο πελάτης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που τιμολογήθηκε από τον επαγγελματία και ταυτόχρονα πλήρωσε ο πελάτης στον επαγγελματία
 • Η ζημία για την οποία θα ζητήσει επιστροφή χρημάτων,μέσω της “Πολιτικής Εγγύησης Εξυπηρέτησης Douleutaras”, ο πελάτης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που καταχωρήθηκε στον πίνακα ελέγχου της πλατφόρμας
 • Το Douleutaras θα προσπαθήσει αρχικά να γίνει μια προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων με τον επαγγελματία. Πριν εφαρμοστεί η “Πολιτική Εγγύησης Εξυπηρέτησης Douleutaras”, ο πελάτης αποδέχεται πως ο Douleutaras θα αποπειραθεί να επιλυθούν άμεσα τα όποια προβλήματα έχουν προκύψει μεταξύ πελάτη και επαγγελματία. Στην προσπάθεια αυτή, ο πελάτης αποδέχεται πως ενδέχεται να ζητηθεί η ολοκλήρωση της εργασίας από άλλον επαγγελματία συνεργαζόμενο με το Douleutaras και εγγεγραμμένο στην υπηρεσία (για τον οποίο επίσης θα ισχύει η “Εγγύηση Εξυπηρέτησης Douleutaras”).
 • Σε ορισμένες περιπτώσεις, το Douleutaras μπορεί να απαιτήσει να επισκεφτεί ένας ειδικός-πραγματογνώμονας την τοποθεσία στην οποία εκτελέστηκε η εργασία ή την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το αντικείμενο στο οποίο αφορά η εργασία, προκειμένου να πιστοποιήσει τη φύση, το μέγεθος και την έκταση του πιθανού προβλήματος
 • Το κόστος διάγνωσης δεν καλύπτεται από την “Πολιτική Εγγύησης Εξυπηρέτησης Douleutaras”, σε περίπτωση που η εργασία αφορά σε επισκευή ηλεκτρικής συσκευής ή κλιματιστικού
 • Στην περίπτωση ζημιών ιδιοκτησίας, αποκλείονται ορισμένοι τύποι υλικών ζημιών.

Συγκεκριμένα η “Πολιτική Εγγύησης Εξυπηρέτησης Douleutaras” δεν καλύπτει ζημιές ή καταστροφές σε:

 • Οχήματα και μέσα μεταφοράς κάθε είδους, όπως αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής
 • Νομίσματα, χρήματα, χαρτονομίσματα, πολύτιμα μέταλλα, κοσμήματα, επίσημα έγγραφα, επιταγές και χρεόγραφα
 • Ζώα
 • Καλλιέργειες 
 • Έργα τέχνης
 • Ηλεκτρονικά Αρχεία
   
 • Η “Πολιτική Εγγύησης Εξυπηρέτησης Douleutaras” ισχύει μόνο για εργασίες που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα του Douleutaras μετά την 1η Μαΐου 2020
 • Στην περίπτωση που η εργασία αφορά σε αντικείμενο που μπορεί να μεταφερθεί (π.χ. κατασκευή ερμαρίου, επισκευή ηλεκτρικής συσκευής κ.ά), η “Πολιτική Εγγύησης Εξυπηρέτησης Douleutaras” δεν ισχύει αν το αντικείμενο έχει μεταφερθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τον πελάτη εκτός του χώρου στον οποίο επισκευάστηκε ή κατασκευάστηκε, ή εκτός του χώρου για τον οποίο προοριζόταν η κατασκευή του
 • Η “Πολιτική Εγγύησης Εξυπηρέτησης Douleutaras” δεν αποζημιώνει για ζημία από σωματικό τραυματισμό ή απώλεια περιουσίας, καθώς και για απώλειες που προκύπτουν ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τα παρακάτω:
 • Απώλειες ή ζημίες που αποτελούν φυσιολογικό, συνηθισμένο ή φυσικό μέρος της εργασίας που αναλαμβάνεται
 • Φυσικές καταστροφές (συμπεριλαμβανομένου αλλά όχι μόνο του σεισμού) και ζημία που οφείλεται στις καιρικές συνθήκες
 • Κλοπή ή άλλες εκ προθέσεως πράξεις, ή οποιαδήποτε ανεξήγητη απώλεια υλικών και αντικειμένων
 • Ανωτέρα βία ή εφαρμογή νόμου ή διατάγματος
 • Ζημίες ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαττώματα ή αστοχία υλικών ή ανταλλακτικών 
 • Ζώα, συμπεριλαμβανομένων των τραυματισμών σε ζώα, της κτηνιατρικής φροντίδας, των φαρμάκων και όλων των άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με ζώα
 • Απώλειες, ζημιές, κόστος ή έξοδα οποιουδήποτε είδους που προκλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα από πόλεμο ή τρομοκρατική ενέργεια
 • Έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου, νερού, φυσικού αερίου, ψυκτικού υγρού, αποχέτευσης, τηλεφώνου ή διαδικτύου
 • Προηγούμενες ελαττωματικές κατασκευές ή υλικά, ή προηγούμενος λανθασμένος σχεδιασμός
 • Συνήθη φθορά
 • Ζημία που προκαλείται από έντομα, παράσιτα και ζώα (συμπεριλαμβανομένων των κατοικίδιων ζώων)
 • Φθορά, σκουριά, διάβρωση ή λανθάνουσα βλάβη
 • Οποιαδήποτε δόλια, παραπλανητική ή παράνομη δραστηριότητα ή συμφωνία από ή/και μεταξύ πελάτη ή/και επαγγελματία, όπως καθορίζεται κατά την αποκλειστική κρίση του Douleutaras