ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

Τελευταία Αναθεώρηση: 24 Ιανουαρίου 2017

Η παρούσα Πολιτική Χρεώσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης του DOULEUTARAS.GR, τους οποίους μπορείτε να βρείτε εδώ και τους οποίους έχετε αποδεχθεί κατά την εγγραφή σας στον Δουλευταρά.

Αναγνωρίζετε ότι ο Δουλευταράς έχει την διακριτική ευχέρεια και δύναται να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο της παρούσας Πολιτικής Χρεώσεων, όπως ενδεικτικά να μεταβάλει τα διαθέσιμα πακέτα μονάδων ή να προσθέσει και άλλες Υπηρεσίες διαθέσιμες έναντι αντιτίμου. Σε κάθε περίπτωση, ο Δουλευταράς θα δημοσιεύει τις αλλαγές στην Ιστοσελίδα και θα ενημερώνει για την τελευταία ημερομηνία αλλαγής στην αρχή του εγγράφου αυτού, οι δε εκάστοτε αλλαγές θα ισχύουν από την ημερομηνία αυτή.

1. Αγορά Μονάδων από τον Επαγγελματία

1.1. Ο Δουλευταράς έχει καθιερώσει το σύστημα της χρέωσης του Επαγγελματία σε μονάδες (credits). Προκειμένου, επομένως, να χρησιμοποιήσει ο Επαγγελματίας τις Υπηρεσίες του Δουλευταρά, θα πρέπει να αγοράσει έναντι του αντίστοιχου αντιτίμου ένα ¨πακέτο¨ μονάδων, τις οποίες διατηρεί στο ¨ταμείο¨ του. Κάθε φορά που ο Επαγγελματίας επιλέγει να ξοδέψει τις μονάδες του, (είτε ζητώντας από τον Δουλευταρά να αποκτήσει τα στοιχεία επικοινωνίας ενός Πελάτη ή και αναλαμβάνοντας μία εργασία μεγάλου μεγέθους για την οποία χρεώνεται και ένα κόστος εκτέλεσης, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω στον όρο 3), εξουσιοδοτεί τον Δουλευταρά να αφαιρέσει από το ταμείο του τις αντίστοιχες μονάδες που προβλέπονται σε κάθε αναρτημένη Εργασία.

1.2. Ο Επαγγελματίας μπορεί να επιλέξει να αγοράσει ένα από τα παρακάτω πακέτα μονάδων:

Πακέτο Μονάδων

Τιμή

Σύνολο Μονάδων

1

35

25

2

60

55

3

125

130

4

300

350

5

500

600

(*Σε όλες οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνεται φ.π.α. 24%.)

1.3. Ο Επαγγελματίας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις διαθέσιμες στο ταμείο του μονάδες εντός χρονικού διαστήματος εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία της απόκτησής τους. Μετά το πέρας του χρονικού αυτού διαστήματος, ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει ότι ο Δουλευταράς μπορεί να αφαιρέσει τις μονάδες αυτές από το ταμείο του.

1.4. Ο Δουλευταράς ενημερώνει τον Επαγγελματία κάθε φορά που οι διαθέσιμες στο ταμείο του μονάδες είναι λιγότερες από δέκα (10). Όταν ο Επαγγελματίας εξαντλεί τις διαθέσιμες στο ταμείο του μονάδες, έχει την δυνατότητα να προβεί στην αγορά νέων, επιλέγοντας όποιο πακέτο μονάδων επιθυμεί και καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο.

1.5. Ακόμα και αν ο Επαγγελματίας δεν έχει διαθέσιμες μονάδες στο ταμείο του, ο Δουλευταράς παρ’ όλα αυτά τον ενημερώνει για τις Εργασίες που είναι πιθανόν να τον ενδιαφέρουν. Ωστόσο, μέχρι το ταμείο του Επαγγελματία να ¨εφοδιαστεί¨ με μονάδες, αυτός δεν θα μπορεί να υποβάλλει Προσφορές σε Πελάτες.

1.6. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δημιουργηθεί αρνητικό υπόλοιπο στο ταμείο του Επαγγελματία, τότε ο τελευταίος υποχρεούται να το εξοφλήσει στον Δουλευταρά. Σε αντίθετη περίπτωση, ήτοι σε κάθε περίπτωση που υφίστανται οφειλόμενα υπόλοιπα από τον Επαγγελματία, ο Δουλευταράς θα δύναται να τα διεκδικήσει με κάθε νόμιμο μέσο.

2. Τρόποι πληρωμής για την αγορά μονάδων

2.1. Υπάρχουν 3 τρόποι με τους οποίους μπορείτε να πληρώσετε το πακέτο μονάδων που επιθυμείτε να αγοράσετε:

Α. Πληρωμή απευθείας στον Δουλευταρά ή στον εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη του

Μπορείτε να πληρώσετε τον Δουλευταρά για την αγορά κάποιου πακέτου μονάδων απευθείας στα γραφεία του στην Ελλάδα, τα οποία βρίσκονται στο Χαλάνδρι Αττικής, στην οδό Καβάλας αριθ. 6, τκ 15234 ή και σε εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη του, με τον οποίο είστε σε επαφή.

Β. Πληρωμή σε Courier

Εφόσον επιλέξετε τον παραπάνω τρόπο πληρωμής, θα σας ενημερώσουμε για τους συνεργαζόμενους με τον Δουλευταρά παρόχους υπηρεσιών Courier.

Γ. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Εφόσον επιλέξετε να πληρώσετε με καταβολή χρημάτων σε τράπεζα, θα σας αποστείλουμε μία λίστα με τις συνεργαζόμενες τράπεζες και τους αντίστοιχους αριθμούς λογαριασμών.

Δ. Mέσω BrainTree

Μέσω της πλατφόρμας του BrainTree (βλ: https://www.braintreepayments.com/) μπορείτε να πληρώσετε είτε μέσω πιστωτικής κάρτας είτε με το λογιαριασμό PayPal που διαθέτετε. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι ο Ιστότοπός μας θα σας ανακατευθύνει για τον σκοπό αυτόν στον ιστότοπο (site) του ασφαλούς συστήματος πληρωμών BrainTree (εφεξής ¨BrainTree¨). Οι συναλλαγές σας μέσω του BrainTree υπόκεινται στους εκάστοτε Όρους που δημοσιεύονται στον ιστότοπο αυτόν (βλ. ενδεικτικά: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full). Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν λάθη ή καθυστερήσεις, πράξεις ή παραλείψεις του BrainTree. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη και εσείς αναγνωρίζετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τυχόν δέσμευσή σας από όρους ή άλλες χρεώσεις από το πιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεσθε.

Ο Δουλευταράς δεν συλλέγει, δεν αποθηκεύει, ούτε έχει πρόσβαση στα στοιχεία πιστωτικών καρτών ή σε άλλα στοιχεία πληρωμής που παρέχετε στο BrainTree.

Ε. Mε χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς.

Η πληρωμή κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς με ανακατεύθυνση σε δικό της διακομιστή και μέσω κρυπτογραφημένων πρωτοκόλλων SSL για μεγαλύτερη ασφάλεια. Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι ο Ιστότοπός μας θα σας ανακατευθύνει για τον σκοπό αυτόν στον ιστότοπο (site) της Τράπεζας Πειραιώς. Οι συναλλαγές σας με την Τράπεζα Πειραιώς υπόκεινται στους εκάστοτε Όρους της ως άνω Τράπεζας. Ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν λάθη ή καθυστερήσεις, πράξεις ή παραλείψεις της ως άνω Τράπεζας. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη και εσείς αναγνωρίζετε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τυχόν δέσμευσή σας από όρους ή άλλες χρεώσεις από το πιστωτικό αυτό ίδρυμα.

Ο Δουλευταράς σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει, δεν αποθηκεύει, ούτε έχει πρόσβαση στα στοιχεία πιστωτικών καρτών ή σε άλλα στοιχεία πληρωμής που παρέχετε στην Τράπεζα Πειραιώς.

2.2. Ο Δουλευταράς σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε την ενεργοποίηση αυτόματης ανανέωσης των μονάδων/προσφορών σας με αυτόματη χρέωση της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας, κάθε φορά που οι μονάδες σας γίνουν λιγότερες από δέκα (10) ή σε περίπτωση μηνιαίου πακέτου προσφορών (συνδρομητικό μοντέλο) αυτό λήξει ή εξαντληθούν οι διαθέσιμες προσφορές. Σε περίπτωση που επιλέξετε να ενεργοποιήσετε την αυτόματη ανανέωση των μονάδων/προσφορών σας ως άνω, συμφωνείτε και αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα ότι η πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα θα χρεώνεται αυτόματα μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών πληρωμών της Τράπεζας Πειραιώς κάθε φορά που οι μονάδες σας είναι λιγότερες από δέκα (10) ή το μηνιαίο πακέτο προσφορών λήξει ή στο μηνιαίο πακέτο προσφορών εξαντληθούν οι διαθέσιμες προσφορές, με το ποσό που είναι απαραίτητο για την αγορά του πακέτου που είχατε προηγουμένως επιλέξει και εξουσιοδοτείτε ρητά τον Δουλευταρά όπως προβαίνει στην χρέωση αυτή και όπως εισπράττει το αντίστοιχο ποσό, ¨πιστώνοντας¨ στο ¨ταμείο¨ σας τις αντίστοιχες μονάδες/προσφορές του πακέτου.

Διατηρείτε πάντα το δικαίωμα να απενεργοποιήσετε την αυτόματη ανανέωση των μονάδων/προσφορών σας, επιλέγοντας την ενότητα “Αυτόματα ανανέωση πακέτου” στις ρυθμίσεις του λογαριασμού σας. Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση pros@douleutaras.com ή να καλέσετε στα τηλέφωνα επικοινωνίας που βρίσκονται διαθέσιμα στην Ιστοσελίδα μας.

2.3. Ο Δουλευταράς κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελέγχει συνεχώς τις πληρωμές που πραγματοποιούνται από τους Επαγγελματίες, προκειμένου να εφοδιάζει το ταμείο τους με τις αντίστοιχες μονάδες το συντομότερο δυνατό. Αναγνωρίζετε, ωστόσο, ότι δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο ¨εφοδιασμός¨ αυτός καθυστερήσει να πραγματοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο.

3. Χρεώσεις

Ο Δουλευταράς χρεώνει τον Επαγγελματία, αφαιρώντας μονάδες από το ταμείο του, ως εξής:

Α. Κόστος Δημιουργίας Προφίλ

Ο Δουλευταράς θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε το επαγγελματικό σας Προφίλ κατά τρόπο που να αναδεικνύει τα επαγγελματικά σας προσόντα και να είναι ελκυστικό στον Πελάτη. Για την Υπηρεσία του αυτή ο Δουλευταράς σας χρεώνει εφάπαξ με το ποσό των δέκα (10,00) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του φπα. Για τον λόγο αυτόν, όταν θα αγοράσετε το πρώτο σας πακέτο μονάδων, πρέπει να υπολογίσετε ότι θα πρέπει να καταβάλετε επιπλέον δέκα (10,00) ευρώ για την εξόφληση αυτού του κόστους, τα οποία εξουσιοδοτείτε τον Δουλευταρά να εισπράξει για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας.

Β. Κόστος Απόκτησης

Κάθε φορά που αναρτάται στον Δουλευταρά μία Εργασία που ενδιαφέρει τον Επαγγελματία, ο τελευταίος μπορεί να αποκτήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη που την έχει αναρτήσει, επιτρέποντας και εξουσιοδοτώντας τον Δουλευταρά να προβεί στην αφαίρεση κάποιων μονάδων από το ταμείο του (¨κόστος απόκτησης¨). Το κόστος απόκτησης είναι μεταβλητό, κυμαίνεται, όμως, από 1 έως 20 μονάδες για κάθε Εργασία. Σε κάθε περίπτωση το κόστος απόκτησης γνωστοποιείται στον Επαγγελματία εκ των προτέρων, προτού δηλαδή αυτός επιλέξει αν θα αποκτήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη. Προκειμένου να τον διευκολύνει στην επιλογή του αυτή, ο Δουλευταράς γνωστοποιεί στον Επαγγελματία όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν τις προδιαγραφές της Εργασίας τις οποίες έχει παράσχει ο Πελάτης καθώς και το χρόνο ανάρτησης της Εργασίας. Ο Επαγγελματίας αναγνωρίζει πως η απόφαση για την απόκτηση των στοιχείων επικοινωνίας του Πελάτη σχετικά με κάθε Εργασία βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο και για το λόγο αυτό, ο Δουλευταράς δεν φέρει καμία ευθύνη για την προσωπική επιλογή του Επαγγελματία να αποκτήσει τα στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με οποιαδήποτε αναρτημένη Εργασία και δεν θα προβεί σε επιστροφή μονάδων οι οποίες έχουν αφαιρεθεί από το ταμείο του Επαγγελματία για το κόστος απόκτησης.

Γ. Κόστος Εκτέλεσης

Το κόστος Εκτέλεσης δεν επιβάλλεται σε σχέση με όλες τις Εργασίες, αλλά μόνο για Εργασίες μεγάλου μεγέθους (όπως, για παράδειγμα, σε Εργασίες ανακαίνισης κατοικιών). Στην περίπτωση αυτή, ο Επαγγελματίας, ο οποίος καταφέρει να επιλεχθεί από τον Πελάτη για την εκτέλεση της Εργασίας και άρα συνάψει συμφωνία μαζί του, πέραν του κόστους απόκτησης – το οποίο έχει ήδη χρεωθεί - χρεώνεται και ένα επιπλέον κόστος (το ¨κόστος εκτέλεσης¨) με την αφαίρεση μονάδων από το ταμείο του. Για τον λόγο αυτόν, ο Επαγγελματίας και ο Πελάτης υποχρεούνται να ενημερώσουν τον Δουλευταρά για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ τους. . Το κόστος εκτέλεσης χρεώνεται με τη λήψη της προκαταβολής της αμοιβής του Επαγγελματία από τον Πελάτη.Το κόστος εκτέλεσης είναι γνωστό στον Επαγγελματία εξαρχής, προτού, δηλαδή, αυτός αποφασίσει εάν θέλει να αποκτήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του Πελάτη

4. Έκδοση απόδειξης/τιμολογίου

4.1. Ο Δουλευταράς προβαίνει στην έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου αμέσως μόλις λάβει γνώση για την εκ μέρους σας αγορά κάποιου πακέτου μονάδων.

4.2. Σε περιπτώσεις που έχετε εκδηλώσει την πρόθεσή σας και έχετε συνάψει συμφωνία με το Δουλευταρά ή με κάποιον εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη του προκειμένου να αγοράσετε κάποιο πακέτο μονάδων, αλλά η εκ μέρους σας πληρωμή προβλέπεται να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο (όπως για παράδειγμα αν συμφωνήσετε με κάποιον εξουσιοδοτημένο Συνεργάτη του Δουλευταρά την αγορά ενός πακέτου μονάδων, αλλά επειδή δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκείνη την στιγμή την πληρωμή, υπόσχεσθε να την πραγματοποιήσετε αργότερα), ο Δουλευταράς εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο ή απόδειξη με τη σύναψη της σχετικής συμφωνίας, γραπτής ή προφορικής.

4.3. Σε κάθε περίπτωση, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι θα εξοφλείτε κάθε εκδοθέν και οφειλόμενο τιμολόγιο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Δουλευταράς θα δύναται να διακόψει την πρόσβασή σας στις Υπηρεσίες του.

Αν για οποιονδήποτε λόγο έχετε κάνει χρήση των Υπηρεσιών του Δουλευταρά χωρίς να έχετε πληρώσει το εκδοθέν τιμολόγιο, ο Δουλευταράς δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο προκειμένου να αποζημιωθεί για την χρήση αυτήν εκ μέρους σας.

Σε περίπτωση εκ μέρους σας παράβασης των Όρων Χρήσης του Δουλευταρά, η οποία του δίνει το δικαίωμα να διαγράψει τον λογαριασμό σας και να διακόψει την χρήση των Υπηρεσιών του από εσάς, κάθε οφειλόμενο προς αυτόν ποσό καθίσταται απαιτητό.

4.4. Ειδικά σε ότι αφορά την εγγραφή στον Δουλευταρά, διευκρινίζεται ότι το σχετικό τιμολόγιο ή απόδειξη θα εκδοθεί από τον Δουλευταρά αφού πρώτα ο τελευταίος διαπιστώσει ότι ο Επαγγελματίας πληροί τις κατάλληλες προϋποθέσεις εγγραφής στον Δουλευταρά.

4.5. Αναγνωρίζετε ότι το όνομα, η διεύθυνση, το Α.Φ.Μ. και οποιοδήποτε άλλο προσωπικό ή επαγγελματικό στοιχείο έχετε γνωστοποιήσει στον Δουλευταρά κατά την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα ή και με οποιονδήποτε άλλον τρόπο και σε οποιονδήποτε χρόνο, είναι έγκυρο και ότι κατά ταύτα ο Δουλευταράς δύναται να κόψει την απόδειξη ή το τιμολόγιο με βάση τα στοιχεία αυτά.

4.6. Συμφωνείται ότι ο Δουλευταράς θα σας αποστείλει ηλεκτρονικά, ήτοι στο e-mail που έχετε καταχωρίσει κατά την εγγραφή σας ή άλλως έχετε δηλώσει στον Δουλευταρά, την απόδειξη ή το τιμολόγιο που θα εκδώσει για εσάς.

5. Επιστροφές και Ακυρώσεις

5.1. Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση και άρα να σας επιστραφεί το αντίτιμο που αντιστοιχεί στις διαθέσιμες στο ταμείο σας μονάδες, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία σύναψης της συμβάσεως, σύμφωνα με το νόμο.

5.2. Σε περίπτωση που ο Δουλευταράς σας αφαιρέσει περισσότερες μονάδες από όσες προβλεπόταν ότι πρέπει να αφαιρεθούν στην εκάστοτε Εργασία, ο Δουλευταράς υποχρεούται να σας επιστρέψει τις παραπάνω αυτές μονάδες στο ταμείο σας.

5.3. Αναγνωρίζετε ότι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πέραν των ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης όπου επιθυμείτε να τερματίσετε τον λογαριασμό σας και να διακόψετε την χρήση των Υπηρεσιών του Δουλευταρά, οποιεσδήποτε αιτήσεις για επιστροφές χρημάτων ή μονάδων που έχουν αφαιρεθεί από το ταμείο σας, δεν θα γίνονται δεκτές από τον Δουλευταρά.